Informace o nás

Vítejte na stránkách keramické dílny manželů Josefa a Jany Koláčkových. V naší tvorbě se vedle klasické užitkové keramiky, vznikající především točením  na kruhu, věnujeme také výrobě zahradní keramiky, a to jak nádob nejrůznějších tvarů, tak objektů a plastik. Výrobky většinou vypalujeme ohňem v peci na dřevo a kombinujeme s ručně kovanými doplňky. Vedle našich návrhů jsme připraveni realizovat i Vaše vlastní nápady.

Information about us

Welcome to the website dedicated to fine art ceramic by Josef and Jana Koláčkovi. Besides from ordinary products, like dishes, made especially on a potter's wheel, we orient our creation mainly towards fine art - like garden sculptures, various kinds of pots and artifacts. Some of the artifacts we make are finished by firing in an outdoor kiln fueled by wood. And to make sure none of our products looks uninteresting, we add a blacksmith's touch to it in form of forged handles, stands and ornaments. You may see it for yourself.